Giới thiệu về phần mềm VersaWorks 6 | Roland DG Academy

Của IMAGIC DIGITAL thuộc chuyên mục Tin tức

Giới thiệu về phần mềm VersaWorks 6, video được thực hiện bởi chuyên gia Mr. Joe, đến từ Roland DC Academy.

Xin mời mọi người cùng xem qua bài giới thiệu qua video sau: