Category


Ứng dụng

Máy in uv Roland & CotoDesign tạo dấu nhấn tại chương trình sự kiện giáng sinh

Trên chiếc xe CotoVAN tùy chỉnh của Roland DG được trang bị máy in UV và phần mềm thiết kế CotoDesign đã xuất hiện đặc biệt trong một sự kiện...


Ứng dụng

Ứng dụng của máy in UV LEC2-300 vừa in vừa cắt bế theo yêu cầu

Máy in UV LEC2-300 vừa in vừa cắt bế theo yêu cầuCác ứng dụng đa dạng của máy in UV LEC2-300 Vừa in vừa cắt theo yêu cầuProduct Prototypes:Decorating a...


Ứng dụng

Máy in decal poster quảng cáo Roland

Trong các sự kiện hội chợ, hội thảo, triển lãm, hay quảng bá sản phẩm… decal poster quảng cáo đóng vai trò lớn trong công tác tiếp thị sản phẩm...


Ứng dụng

Máy in decal poster quảng cáo Roland

Trong các sự kiện hội chợ, hội thảo, triển lãm, hay quảng bá sản phẩm… decal poster quảng cáo đóng vai trò lớn trong công tác tiếp thị sản phẩm...


Ứng dụng

Máy in decal poster quảng cáo Roland

Trong các sự kiện hội chợ, hội thảo, triển lãm, hay quảng bá sản phẩm… decal poster quảng cáo đóng vai trò lớn trong công tác tiếp thị sản phẩm...