Category

Ứng dụng

Ứng dụng của máy in UV LEC2-300 vừa in vừa cắt bế theo yêu cầu

Máy in UV LEC2-300 vừa in vừa cắt bế theo yêu cầuCác ứng dụng đa dạng của máy in UV LEC2-300 Vừa in vừa cắt theo yêu cầuProduct Prototypes:Decorating a...


Ứng dụng

Máy in decal poster quảng cáo Roland

Trong các sự kiện hội chợ, hội thảo, triển lãm, hay quảng bá sản phẩm… decal poster quảng cáo đóng vai trò lớn trong công tác tiếp thị sản phẩm...


Ứng dụng

Máy in decal poster quảng cáo Roland

Trong các sự kiện hội chợ, hội thảo, triển lãm, hay quảng bá sản phẩm… decal poster quảng cáo đóng vai trò lớn trong công tác tiếp thị sản phẩm...


Ứng dụng

Máy in decal poster quảng cáo Roland

Trong các sự kiện hội chợ, hội thảo, triển lãm, hay quảng bá sản phẩm… decal poster quảng cáo đóng vai trò lớn trong công tác tiếp thị sản phẩm...


avery mpi3800, mpi-3800, decal avery, roland rf640, rf640, may in decal


Ứng dụng

Decal in AVERY MPI-3800 cùng máy in decal khổ lớn ROLAND RF-640

Decal in AVERY MPI-3800 cùng máy in decal khổ lớn ROLAND RF-640Decal in AVERY MPI-3800 (USA), decal mặt trắng bóng giúp nổi bật hình ảnh in và độ ăn mực...